Angeldust

YouTube Twitch Facebook Instagram Discord Twitter
Steam (Windows, macOS, Linux) Windows iTunes App Store

Xin chào!

em English em Fóruns

Postagem 1–10 de 26

1 2 3 » Próximo


OP

por

Firefly

14 dias atrás


Nếu có thắc mắc gì về trò chơi, vui lòng gửi bài bằng tiếng Việt tại đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Chơi vui vẻ nhé! (Trying to get in touch with the Vietnamese players coming in :D)


# 2

por

Hummm

14 dias atrás


Có một sự bất hòa cho điều đó


# 3

por

Firefly

14 dias atrás


Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này vì không có bản dịch tiếng Việt trong trò chơi. Có thể là một gợi ý cho tương lai. (It's the best I can do at the moment as there is no in-game Vietnamese translation. Might be a hint for the future.)


# 4

por

Firefly

14 dias atrás


I've made some questionable changes to the translation server so that English—Vietnamese and Vietnamese—English are now temporarily forced upon everyone :-)


# 5

por

obi-

14 dias atrás


Máy chủ Angeldust Discord chính thức: https://discord.gg/m8FekP3


# 6

por

Firefly

14 dias atrás


Sorry for the short livestream today, I am now going to CRUNCH on the Vietnamese translation for the Google Play Store. Will report here how things are coming along.


# 7

por

Hummm

14 dias atrás


With the forced translation to Vietnamese; we no longer understand the French ... perhaps correlating that to the the forced translation is an overstatement.


# 8

por

Firefly

14 dias atrás


Sitrep: after one hour I'm about 20% done. It's gonna be close!


# 9

por

Hummm

14 dias atrás


LMK if you need any help ... as you know, I'm a multilingual giant ... lol.


# 10

por

Firefly

14 dias atrás


Three hours in, about 60% done. It's getting harder to focus though :-)


Postagem 1–10 de 26

1 2 3 » Próximo