Angeldust

YouTube Twitch Facebook Instagram Discord Twitter
Steam (Windows, macOS, Linux) Windows iTunes App Store

Xin chào!

ใน English ใน ฟอรัม

โพสต์ 1–10 ของ 30

1 2 3 » ต่อไป


OP

โดย

Firefly

10 เดือน ที่ผ่านมา


Nếu có thắc mắc gì về trò chơi, vui lòng gửi bài bằng tiếng Việt tại đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Chơi vui vẻ nhé! (Trying to get in touch with the Vietnamese players coming in :D)


# 2

โดย

Hummm

10 เดือน ที่ผ่านมา


Có một sự bất hòa cho điều đó


# 3

โดย

Firefly

10 เดือน ที่ผ่านมา


Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này vì không có bản dịch tiếng Việt trong trò chơi. Có thể là một gợi ý cho tương lai. (It's the best I can do at the moment as there is no in-game Vietnamese translation. Might be a hint for the future.)


# 4

โดย

Firefly

10 เดือน ที่ผ่านมา


I've made some questionable changes to the translation server so that English—Vietnamese and Vietnamese—English are now temporarily forced upon everyone :-)


# 5

โดย

obi-

10 เดือน ที่ผ่านมา


Máy chủ Angeldust Discord chính thức: https://discord.gg/m8FekP3


# 6

โดย

Firefly

10 เดือน ที่ผ่านมา


Sorry for the short livestream today, I am now going to CRUNCH on the Vietnamese translation for the Google Play Store. Will report here how things are coming along.


# 7

โดย

Hummm

10 เดือน ที่ผ่านมา


With the forced translation to Vietnamese; we no longer understand the French ... perhaps correlating that to the the forced translation is an overstatement.


# 8

โดย

Firefly

10 เดือน ที่ผ่านมา


Sitrep: after one hour I'm about 20% done. It's gonna be close!


# 9

โดย

Hummm

10 เดือน ที่ผ่านมา


LMK if you need any help ... as you know, I'm a multilingual giant ... lol.


# 10

โดย

Firefly

10 เดือน ที่ผ่านมา


Three hours in, about 60% done. It's getting harder to focus though :-)


โพสต์ 1–10 ของ 30

1 2 3 » ต่อไป