Angeldust

YouTube Twitch Facebook Instagram Discord Twitter
Steam (Windows, macOS, Linux) Windows iTunes App Store

Xin chào!

trong English trong Diễn đàn

Bưu kiện 1–10 của 26

1 2 3 » Kế tiếp


OP

qua

Firefly

14 ngày trước


Nếu có thắc mắc gì về trò chơi, vui lòng gửi bài bằng tiếng Việt tại đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Chơi vui vẻ nhé! (Trying to get in touch with the Vietnamese players coming in :D)


# 2

qua

Hummm

14 ngày trước


Có một sự bất hòa cho điều đó


# 3

qua

Firefly

14 ngày trước


Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này vì không có bản dịch tiếng Việt trong trò chơi. Có thể là một gợi ý cho tương lai. (It's the best I can do at the moment as there is no in-game Vietnamese translation. Might be a hint for the future.)


# 4

qua

Firefly

14 ngày trước


I've made some questionable changes to the translation server so that English—Vietnamese and Vietnamese—English are now temporarily forced upon everyone :-)


# 5

qua

obi-

14 ngày trước


Máy chủ Angeldust Discord chính thức: https://discord.gg/m8FekP3


# 6

qua

Firefly

14 ngày trước


Sorry for the short livestream today, I am now going to CRUNCH on the Vietnamese translation for the Google Play Store. Will report here how things are coming along.


# 7

qua

Hummm

14 ngày trước


With the forced translation to Vietnamese; we no longer understand the French ... perhaps correlating that to the the forced translation is an overstatement.


# 8

qua

Firefly

14 ngày trước


Sitrep: after one hour I'm about 20% done. It's gonna be close!


# 9

qua

Hummm

14 ngày trước


LMK if you need any help ... as you know, I'm a multilingual giant ... lol.


# 10

qua

Firefly

14 ngày trước


Three hours in, about 60% done. It's getting harder to focus though :-)


Bưu kiện 1–10 của 26

1 2 3 » Kế tiếp