Angeldust

YouTube Twitch Facebook Instagram Discord Twitter
Steam (Windows, macOS, Linux) Windows iTunes App Store

Gebruiksvoorwaarden

Als je op dit moment wettelijk niet mag instemmen met deze gebruiksvoorwaarden of geen wettelijke overeenkomst mag aangaan met Metagaming B.V.:


 • sluit dan, en stop met het gebruik van de Angeldust-website [hieronder beschreven onder 'Begrippen'], de Angeldust-spelclient [hieronder beschreven onder 'Begrippen'] en de Angeldust-spelserver [hieronder beschreven onder 'Begrippen'] en vraag je wettelijk vertegenwoordiger om advies;
 • Metagaming B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van je voortgezette gebruik van de Angeldust-website, de Angeldust-spelclient en de Angeldust-spelserver.
 • Angeldust-account: de combinatie van een unieke spelersnaam en een bijbehorend wachtwoord, die gebruikt kan worden om aan te melden op de Angeldust-website en in de Angeldust-spelclient.
 • Angeldust-spelclient: een binair softwarepakket gemaakt door (en optioneel digitaal ondertekend door) Metagaming B.V. dat je in staat stelt om Angeldust te spelen op een apparaat met een ondersteund besturingssysteem.
 • Angeldust-spelserver: een online spellendienst aangeboden door Metagaming B.V. toegankelijk via het TCP/IP-netwerkprotocol.
 • Angeldust-website: een online dienst aangeboden door Metagaming B.V. toegankelijk via het HTTP(S)-netwerkprotocol.
 • Spam: het eenmalig of herhaaldelijk plaatsen van ongewenste berichten en/of vermelden van producten en diensten anders dan Angeldust.
 • Ondersteund besturingssysteem: elk ondersteund besturingssysteem zoals vermeld op de ondersteuningspagina van de Angeldust-website.
Je hebt het recht om (op een manier die geen instemming, goedkeuring of betrokkenheid van Metagaming B.V. impliceert, en die geen inbreuk maakt op de rechten van Metagaming B.V. en anderen):


 • schermafbeeldingen van enige pagina of afbeelding op de Angeldust-website te linken of te delen;
 • schermafbeeldingen van de Angeldust-spelclient en Angeldust-spelserver te publiceren;
 • beeld van de Angeldust-spelclient, inclusief begeleidend geluid, te publiceren en te streamen op voorwaarde dat het beeld (en niet het begeleidende geluid) van de Angeldust-spelclient de grootste rol speelt in een origineel werk.

Je mag niet onaangepaste, of de onaangepaste inhoud van Angeldust-spelclient-bestanden verspreiden in originele of getranscodeerde vorm.

Metagaming B.V. zal je nooit om je Angeldust-accountwachtwoord vragen. Deel je Angeldust-accountwachtwoord met niemand; gebruik het alleen om aan te melden op de Angeldust-website en in de Angeldust-spelclient.Metagaming B.V. gebruikt geavanceerde versleutelingstechnieken om je Angeldust-accountwachtwoord veilig te houden; desondanks ben je zelf verantwoordelijk om je Angeldust-accountwachtwoord geheim te houden.

 • Metagaming B.V. bewaart alleen een spelersnaam als persoonlijke gegevens per Angeldust-account;
 • Metagaming B.V. bewaart de IP-adressen gebruikt voor het verbinden met de Angeldust-website en de Angeldust-spelserver;
 • Metagaming B.V. deelt niet opzettelijk persoonlijke of andere gegevens met anderen;
 • Metagaming B.V. gebruikt persoonlijke gegevens alleen voor functionele doeleinden zoals het opnieuw instellen van een Angeldust-accountwachtwoord;
 • de Angeldust-website gebruikt cookies slechts voor functionele doeleinden zoals het aanmelden met aan Angeldust-account.
Het registreren van een Angeldust-account geeft je het recht om:


 • aan te melden op de Angeldust-website;
 • te verbinden met, aan te melden op en te spelen op de Angeldust-spelserver via de Angeldust-spelclient;
 • één willekeurig, persoonlijk stukje grond voor een huis toegewezen te krijgen in de Angeldust-spelwereld;
 • opgenomen te worden in de spelerslijst op de Angeldust-website;
 • op de Angeldust-website vriendenverzoeken en privéberichten te verzenden, ontvangen en goed te keuren.
Metagaming B.V. wil alle Angeldust-accounthouders een leuke en plezierige ervaring bieden tijdens het spelen op de Angeldust-spelserver via de Angeldust-spelclient.Je stemt in om:


 • geen Angeldust-account te registreren met een spelersnaam die cultureel of moreel aanstootgevend is, of ongeschikt is voor minderjarigen;
 • geen gebouwen te maken die inbreuk maken op de rechten van anderen;
 • geen gebouwen te maken die ongeschikt zijn voor minderjarigen;
 • geen gebouwen te maken die cultureel of moreel aanstootgevend zijn;
 • geen gebouwen te maken met het doel om de werking van de Angeldust-spelclient, de Angeldust-spelserver of de Angeldust-website te verminderen;
 • niet buitensporig de gebouwen gemaakt door andere spelers aan te passen;
 • niet begingebieden te ommuren;
 • niet buitensporig blokken en bomen weg te halen in de spelwereld;
 • niet andere spelers in te bouwen of anderszins hun bewegingsvrijheid te beperken;
 • geen wezens richting de begingebieden of andere spelers te lokken;
 • geen munten op te pakken uit wezens waartegen je niet gevochten hebt;
 • niet de projectielen afgeschoten door andere spelers, zoals kruisboogpijlen en toverbollen, te beperken in het bereiken van hun bedoelde bestemming;
 • niet opzettelijk en/of buitensporig wezens te genezen die betrokken zijn in een gevecht met spelers.

Je stemt in om niet opzettelijk de spelervaring van andere spelers te bederven op andere manieren dan hierboven vermeld. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Je stemt in met de volgende voorwaarden:


 • gebruik van de Angeldust-website en de Angeldust-spelserver impliceert erkenning van het lezen van en instemmen met de gebruiksvoorwaarden;
 • je Angeldust-account is persoonlijk en niet-overdraagbaar, en mag niet ter verkoop worden aangeboden, verhandeld worden of worden gebruikt door anderen;
 • je zal jouw Angeldust-accountinformatie alleen gebruiken voor toepassing op de Angeldust-website en in de Angeldust-spelclient;
 • je geeft Metagaming B.V. toestemming om jouw spelersnaam en in het spel gemaakte inhoud in welke vorm dan ook te vertonen, verspreiden en vermenigvuldigen.

Je stemt in om:


 • niet te spammen op de Angeldust-websiteforums, via vriendenverzoeken, privéberichten en via de chatfunctie in het spel;
 • niet jezelf voor te doen als medewerker van Metagaming B.V. of als iemand met verhoogde status via de Angeldust-websiteforums, via vriendenverzoeken, privéberichten en via de chatfunctie in het spel;
 • niet het netwerkprotocol van de Angeldust-spelclient of de Angeldust-spelserver te ontleden of te documenteren;
 • geen protocol-gelijkende versie van de Angeldust-spelserver of de Angeldust-spelclient te maken of te verspreiden;
 • niet de uitvoerbare programmacode van de Angeldust-spelclient aan te passen en/of gewijzigde versies van de Angeldust-spelclient te verspreiden;
 • niet het netwerkverkeer van de Angeldust-spelclient weg te leiden van de Angeldust-spelserver;
 • niet het netwerkverkeer van de Angeldust-spelclient of de Angeldust-spelserver te onderscheppen of te wijzigen;
 • niet te verbinden met de Angeldust-spelserver op een andere manier dan via de Angeldust-spelclient;
 • geen acties of handelingen te automatiseren binnen de Angeldust-spelclient, of menselijke interacties met de Angeldust-spelclient te simuleren;
 • de Angeldust-spelclient en de Angeldust-website niet te gebruiken voor het vermelden, verspreiden, aanzetten tot of het associëren met illegale activiteiten zoals drugsgebruik, drugshandel, wapenhandel, terrorisme, prostitutie of mensenhandel;
 • de Angeldust-spelclient en de Angeldust-website niet te gebruiken als een communicatiemiddel met het doel om je communicatie verborgen te houden.

Je stemt in dat Metagaming B.V. te allen tijde het recht heeft om:


 • aanpassingen aan de spelwereld te doen of ongedaan te maken;
 • een spelersnaam te wijzigen, gevolgd door het inlichten van de accounthouder;
 • Angeldust-accountinstellingen en -statistieken aan te passen, ongedaan te maken of te verwijderen;
 • een Angeldust-account te verbannen of te verwijderen van de Angeldust-spelserver en de Angeldust-website.
Door de Angeldust-website en de Angeldust-spelclient te gebruiken, stem je in dat Metagaming B.V. niet aansprakelijk is voor, en/of schade als gevolg van, en/of inbreuk op de rechten van anderen veroorzaakt door:


 • interacties tussen spelers via de Angeldust-spelclient, de Angeldust-spelserver of de Angeldust-website, waaronder de inhoud van chatberichten, forumberichten, vriendenverzoeken en privéberichten;
 • de spelersnaam van een Angeldust-account;
 • het ontwerp van enig gebouw of aanpassing aan de spelwereld;
 • enige inhoud gemaakt door spelers;
 • het verlies of verspreiding van gegevens;
 • het verlies van Angeldust-accountinformatie en misbruik van jouw Angeldust-account door anderen.

Metagaming B.V. garandeert geen:


 • geschiktheid voor gebruik, voor enig doel, van de Angeldust-spelclient, de Angeldust-spelserver en de Angeldust-website;
 • beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Angeldust-spelclient, de Angeldust-spelserver en de Angeldust-website.
Metagaming B.V. valt onder jurisdictie van Nederland en de Nederlandse wetgeving.Je stemt in om:


 • een factuur te ontvangen en wettelijk gebonden te zijn aan betaling voor het afhandelen van rechtsverzoeken gebaseerd op wetten die niet van toepassing zijn op Metagaming B.V.;
 • rechtszaken waarbij Metagaming B.V. betrokken is voor te leggen aan de Nederlandse rechtbank 'Rechtbank Zeeland-West-Brabant' of haar opvolger.
Deze gebruiksvoorwaarden (versie 3.0) zijn van kracht vanaf 26 april 2019. Ondertekend door Metagaming B.V. (www.metagaming.nl), geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder #63675897.