Angeldust

YouTube Twitch Facebook Instagram Discord Twitter
Steam (Windows, macOS, Linux) Windows iTunes App Store

Xin chào!

di English di Forum

Pos 1–10 dari 26

1 2 3 » Lanjut


OP

oleh

Firefly

14 hari lalu


Nếu có thắc mắc gì về trò chơi, vui lòng gửi bài bằng tiếng Việt tại đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Chơi vui vẻ nhé! (Trying to get in touch with the Vietnamese players coming in :D)


# 2

oleh

Hummm

14 hari lalu


Có một sự bất hòa cho điều đó


# 3

oleh

Firefly

14 hari lalu


Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này vì không có bản dịch tiếng Việt trong trò chơi. Có thể là một gợi ý cho tương lai. (It's the best I can do at the moment as there is no in-game Vietnamese translation. Might be a hint for the future.)


# 4

oleh

Firefly

14 hari lalu


I've made some questionable changes to the translation server so that English—Vietnamese and Vietnamese—English are now temporarily forced upon everyone :-)


# 5

oleh

obi-

14 hari lalu


Máy chủ Angeldust Discord chính thức: https://discord.gg/m8FekP3


# 6

oleh

Firefly

14 hari lalu


Sorry for the short livestream today, I am now going to CRUNCH on the Vietnamese translation for the Google Play Store. Will report here how things are coming along.


# 7

oleh

Hummm

14 hari lalu


With the forced translation to Vietnamese; we no longer understand the French ... perhaps correlating that to the the forced translation is an overstatement.


# 8

oleh

Firefly

14 hari lalu


Sitrep: after one hour I'm about 20% done. It's gonna be close!


# 9

oleh

Hummm

14 hari lalu


LMK if you need any help ... as you know, I'm a multilingual giant ... lol.


# 10

oleh

Firefly

14 hari lalu


Three hours in, about 60% done. It's getting harder to focus though :-)


Pos 1–10 dari 26

1 2 3 » Lanjut